CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN TRẢI NGHIỆM DU HỌC TẠI BỜ TÂY HOA KỲ NĂM 2024

NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC BẠN HỌC SINH VIỆT NAM CƠ HỘI TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG THÚ VỊ CỦA DU HỌC SINH TẠI HOA KỲ TRƯỚC KHI THẬT SỰ LÊN ĐƯỜNG ĐI DU HỌC VÀ TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CƠ HỘI HỌC BỔNG TẠI HOA KỲ, CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁo DỤC SONG NGUYÊN VÀ CÁC TRƯỜNG ĐỐI TÁC CÙNG NHAU TỔ CHỨC VÀ GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN VÀ TRẢI NGHIỆM DU HỌC TẠI BỜ ĐÔng HOA KỲ - COLLEGE FOR A WEEK (#CFAW) THẬT HẤP DẪN, SÔI ĐỘNG VÀ BỔ ÍCH. CHUYẾN THAM QUAN SẼ LÀ CƠ HỘI TUYỆT VỜI ĐỂ CÁC BẠN TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CUỘC SỐNG XA NHÀ, TỪ ĐÓ CÓ THỂ TỰ ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHUẨN BỊ BẢN THÂN THẬT SẴN SÀNG ĐỂ BƯỚC VÀO MÔI TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ, ĐỒNG THỜI NÂNG CAO KHẢ NĂNG XIN CẤP vISA NHẬP CẢNH HOA KỲ KHI THIẾT LẬP HỒ SƠ DU HỌC SAU NÀY.